REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW

Monument Productions Agnieszka Hajduk


1. Rezerwacji biletów na produkcje Monument Productions Agnieszka Hajduk (dalej Organizator), można dokonać telefonicznie (500632448), mailowo (mpbilety@gmail.com) lub przez formularz dostępny na stronie www.monumentproductions.pl
2. Rezerwacja biletów jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu rezerwacji biletów Monument Productions Agnieszka Hajduk.
3. Przy rezerwacji biletów potrzebne są informacje: Imię i nazwisko osoby zamawiającej bilety (dalej Zamawiający), telefon kontaktowy, adres e-mail, na który wysyłane jest potwierdzenie dokonanej rezerwacji, nazwa placówki szkolnej (dotyczy rezerwacji grupowych), ilość zamawianych biletów i liczba opiekunów (dotyczy rezerwacji grupowych)
4. Po dokonanej rezerwacji biletów, należy w ciągu 2 tygodni dokonać wpłaty zaliczki 30% od całkowitej wartości zamówienia (potwierdzenie rezerwacji z danymi do wpłaty zaliczki przesyłane jest drogą mailową, na adres wskazany przy rezerwacji biletów).
5. Niedotrzymanie terminu wpłaty w/w zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji biletów.
6. Wpłata w/w zaliczki jest jednoznaczna z potwierdzeniem udziału w spektaklu i w przypadku rezygnacji nie jest zwracana.
7. W przypadku rezygnacji po upływie 7 dni od dnia zaksięgowania w/w zaliczki na koncie bankowym Organizatora, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty wartości zamówienia (70%)
8. Organizator ma prawo do odwołania spektaklu bez podania przyczyny, wówczas zobowiązany jest do zaproponowania innego terminu spektaklu. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na nowy termin zaproponowany przez Organizatora, wówczas Organizator zobowiązuje się do oddania w/w zaliczki.
9. W przypadku odwołania spektaklu przez Organizatora, przez czynniki od niego niezależne (siła wyższa, strajk nauczycieli), w/w zaliczka nie jest zwracana Zamawiającemu.Rezerwacja biletów

Tel 500 632 448 (biuro rezerwacji czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17)
Email mpbilety@gmail.com

MONUMENT PRODUCTIONS
AGNIESZKA HAJDUK
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP 813 343 30 50
REGON 365107749

Alior Bank 05 2490 0005 0000 4530 7419 1606